سرفصلهای آزمون ورودی مربیگری
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
0 نظر
3598 بازدید

بنام ايزد يكتا

وزارت ورزش و جوانان فدراسیون انجمنهای ورزشی

انجمن ورزشهای هوايی

 

سرفصلهای ضروری جهت آزمون ورودی، چهارمین دوره مربیگری انجمن ورزشهای هوایی

· آزمايش Ventury

· قانون برنولی ) Bernoulli Principle )

· تعريف Airfoil و اسامی تشكیل دهنده

· تعريف Airflow

· تطابق قانون برنولی بر روی Airfoil

· خاصیت واگرايی و همگرايی در سیالات

· توضیح و تاثیر نیروی وزن و انرژی پتانسیل در پرواز با پاراگلايدر

· باد نسبی ) Relative Wind )

· انواع سرعت در پرواز

· تعريف Fly Domain و انواع Air Speed

· دلیل Take Off و Landing رو به باد

· روشهای كنترل و هدايت پاراگلايدر : Center Of Gravity و Brakes

· طبقه بندی پاراگلايدر ها و مهارتهای خلبانی و مراكز Test و استاندارد در پرواز با پاراگلايدر

· انواع چرخش 063 و 083 و 03 درجه

· انواع Landing Approach

· ترافیك هوايی

· Side Effect

· تعريف Turbulence و انواع آن

· تعريف Wind Shear,Wind Gradient

· چرا بايد با حداكثر سرعت Trim Speed فرود آمد

· Sea Breeze & Land Breeze

· تشخیص هوای مناسب پرواز

· تعريف مختصر ابرها محدوديتها و خطرها -

· فرود و عوامل زمینی موثر در آن

· مسیر پرواز ) Fly Path ( ، خط افق ) Horizontal ( ، خط وتر ) Chord Line )

· زوايای آئرودينامیک در پرواز

· تعريف و رسم نیروهای Aerodynamics برروی Airfoil

· انواع Drag و نمودار

· انواع Parasit Drag

· تعريف Aspect Ratio و تاثیر آن بر Stability يادآوری برآيند نیروها -

· تعريف و شكل پروسه Stall با در نظر گرفتن Air Flow Separation , Angle of Attack

· انواع Stall

· انواع Tuck و Recovery آنها

· Adverse Yaw

· محورهای وسايل پروازی ) Axes )

· Crab Technique

· Sink Rate

· Glide Ratio

· قوانین ترافیك هوايی

· روشهای اوجگیری

· روشهای كاهش ارتفاع

· Wind Chill

· Active Flying ) كنترل پاندولی ، سرعت و انتقال وزن(

 

دانلود نسخه pdf مطالب فوق

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر