دوره آموزشی پیشرفته (AdvanceTraining Course)
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
0 نظر
3381 بازدید

دوره آموزشی پیشرفته XC ( AdvanceTraining Course )

پاراگلایدر > دوره‌های آموزشی - دراین دوره خلبانان پس از کسب اطلاعات و دانش لازم در دوره های قبلی و کسب مهارتهای Intermediate برای دستیابی به اطلاعات دوره Advance آموزش خواهند دید.

مسیر آموزش ( Course Outline )


دراین دوره خلبانان پس از کسب اطلاعات و دانش لازم در دوره های قبلی و کسب مهارتهای Intermediate برای دستیابی به اطلاعات دوره Advance آموزش خواهند دید. پس از کسب اطلاعات و دانش لازم و گذراندن امتحان عملی و تئوری توسط کامپیوتر و کسب 85% نمره قبولی هنرجو صلاحیت دارد تا گواهینامه دوره پیشرفته (Advance Pilot License ) را دریافت نماید. بهترین زمان برای اجرای این دوره آموزشی از اردیبهشت ماه لغایت آبان ماه هر سال میباشد. ضمن آنکه تکنیک هایی بمانند ترمال و ریج سورینگ در سایت پروازی مثل سایت آبسرد در روزهای آخر هفته و ایام تعطیل امکان پذیر میباشد. که در انتهای دوره هنرجو خلبانی میبایستی به مهارت پروازی ریج سورینگ با 2 ساعت پروازی و ترمال سورینگ حداقل یک ساعت با ارائه تکنیک ودانش پروازی لازم برای دسترسی به نیروی بالارونده و نیروی ترمال را تشخیص داده و بهره مند شود در این دوره هنرجو خلبانی مهارت لازم برای پروازهای cross country flying را بدست میاورد.

خلبانان پس از اتمام و تکمیل دوره فوق و کسب گواهینامه قادر به پرواز بلند تر و طولانی مدت تر (XC flying ) و بدون حضور مربی خواهند بود.

هدف از آموزش ( Advance Course Aim )

To advance your intermediate skills&get you flying higher&longerdistance : cross country flying

توضیحات دوره ( Course Description )
توضیح اینکه در این دوره هنرجویان خلبانی بعد از آنکه دوره متوسطه خود را به پایان رسانیدند میتوانند در این دوره ثبت نام نمایند و دوره شامل حداقل 40 پرواز بلند ( Solo Flight : 40 ) تحت نظر مستقیم مربی آموزشگاه میباشد و بر اساس Advance Syllabus کلیه کلاسهای تئوری شامل 30 ساعت ( Ground School: 30 hrs ) و کلاسهای عملی ( Practice ) برگزار خواهد شد.

لازم بذکر است برای دریافت گواهینامه دوره پیشرفته گذراندن دوره کلینیک S I V بمدت 15 ساعت ( 5 جلسه 3 ساعته ) الزامی میباشد.

 

شامل ( Includes )

از آنجایی که این دوره آموزشی از لحاظ آموزش بسیار حساس و درجهت افزایش علم پروازی شما خلبانان ارائه میگردد وسایل پروازی از قبیل : پاراگلایدر، هارنس , جتر کمکی , کلاه , رادیو و پوتین مناسب پرواز میبایستی که تهیه شده باشد .

تمرین ( Practice )

 • 50 پرواز در 5 سایت پروازی و یا بیشتر.
 • بیان و تشریح شرایط بالا در هنگام پرواز مستقیم و چرخش.
 • آنالیز condition بر روی سایت : Wind Shadow&Wind Gradient, lift , sink , laminar air ,turbulence , rotor
 • Maneuvers practice like spiral&wing over&partial canopydeflation
 • Setting
 • The story of soaring
 • soaring qualification
 • Ridge soaring steps
 • Crabbing on a ridge
 • Ridge soaring problems&Rules&Lore
 • Safe top landing
 • The Cross wind top landing Approach
 • The Down wind top landing Approach
 • Thermal
 • Thermal soaring qualification
 • Learning thermal
 • using variometer
 • Find thermal&safety
 • Cloud Suck&escaping
 • Thermal Rewards
 • XC preparation&planning
 • Air navigation&Map reading
 • Emergency Survival techniques
 • Good Airmanship&attitude.
 • Good Mental&Improve
 • Judging safety&Traffic
 • Turn in traffic
 • Pass Precautionary landing.
 • Pass Close Field Landing.
 • Pass Slope Landing.
 • Pass Top Landing.
 • Pass Cross wind take -off.
 • Pass Symmetric Launch.
 • Pass Asymmetric Launch.
 • Snatch Launch: Forward Launch .

 • Tight Launch: Forward Launch.

: Reverse Launch

 • Two Risers.
 • One Riser.
 • .Symmetric
 • Asymmetric.
 • Flight in Condition
 • pass 20 km cross country flying .
 • رضایت مربی از نحوه پرواز و تکنیک خلبان. 
 • ثبت پرواز در دفترچه ثبت پرواز ( Log book ).

 

توصیه های ایمنی برای خلبانان دوره Advance

 • در سایت جدید قبل از پرواز نکات ایمنی و توصیه مربیان را در نظر داشته باشید.
 • Max wind speed : 25 km/h.
 • Max Peak Gusts : 30 km/h.
 • Max Gust rate : 8 km/h in 5 seconds.
 • پرواز در ترمال لیفت با بیش از m/s 7 climb rate : ممنوع.
 • پرواز در سایت پروازی با بیش از 45 درجه Cross wind : ممنوع.
 • استفاده از سیستم برک در حین پرواز بیش از نصف (2/1) : ممنوع.
 • محدوده پروازی turn شما تا 45 درجه bank angle میباشد ضمن آنکه وسیله پروازی هنگام خروج از چرخش نبایستی تمایل به شتاب داشته و یا عمیق باشد و بایستی بارامی از چرخش خارج شوید.
 • چرخش گود steep turn نزدیک زمین : ممنوع.
 • همواره از وسیله پروازی در سطح مهارتتان استفاده نمایید و برای اجرای مانور جدید حتما تحت نظر مربی پرواز نمایید.
 • Fly : Under confidence
 • Don't fly : over confidence

مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه پیشرفته (Qualification for Advance License)

 • 50 Solo flight
 • Pass Flight Test
 • Pass Written Test
 • pass class and written SIV test
 • Membership in the CIRRUS Club
 • Intermediate Rating

 

هدیه ( gift )

 

 • ارائه گواهینامه پروازی ( Advance License ) به هنرجویان دارای مجوز دریافت توسط آموزشگاه.
 • ارائه لوح XC pilot به خلبانان دارای صلاحیت .

بیمه ( Insurance )
لازم بذکر است کلیه هنرجویان خلبانی پاراگلایدر میبایستی دارای بیمه حوادث انفرادی و گروهی آموزشگاه باشند.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر